Potřebujeme

Naším posláním je vedle duchovní činnosti (bohoslužby, přípravy ke svátostem, svátosti - křty, sňatky, pohřební rozloučení, křesťanská výchova pro děti apod.) práce sociální v rámci Husitské diakonie - práce převážně se seniory, kulturní a výchovná (různé akce pro rodiny s dětmi). Spolupracujeme se ZŠ, MŠ, MC v Roztokách. K uskutečňování těchto cílů jsou mimo práce naší a našich dobrovolníků potřeba také finanční prostředky. 

Aktuálně sháníme finanční prostředky na výměnu oken v Husově sboru, podlahy v kostele a výhledově také na zateplení budovy. Vzhledem k finanční náročnosti přivítáme také dary na postupnou obnovu.

 

Děkujeme všem dárcům, firmám i jednotlivcům, za jakoukoliv částku.

Informace na telefonním čísle 220 951 051

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna č.ú. 159151513/0300

 

Podmínky pro odečtení darů z daní:

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.


Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.