Husitská diakonie CČSH    

Jsme zde, abychom pomáhali těm,
kteří si nedokážou sami pomoci.
Jsme zde, abychom promlouvali za ty,
kdo mají strach promluvit.
Jsme zde, abychom ukázali cestu těm,
kteří nevědí kudy kam.

 

Nabízíme pomoc lidem bez rozdílu vyznání v těžkých životních situacích, osamělým, nemocným i rodinám v krizi. Doprovázíme seniory či lidi se sníženou pohyblivostí k lékařům, navštěvujeme klienty v rodinách, v nemocnicích a v DPS. 

Husitská diakonie již 23 let organizuje několikrát do roka sbírky šatstva pro humanitární pomoc, pro Diakonii Broumov i pro konkrétní zájemce o oblečení, boty a podobně.