Slovo úvodem

 

"Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu hříchy našimi na hlavy našeho uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zas navrátí, o lide Český"

J. A. Komenský. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské

 

"Církev československá husitská se nikdy neuzavírala do sebe, ale vedle duchovní činnosti nabízela a nabízí stále svoji službu celé veřejnosti, byla vždy církví otevřenou, vycházela a vychází lidem vstříc a podává jim pomocnou ruku i v těžkých životních situacích, do kterých se člověk, často i nezaviněně dostává. Zejména v dnešní době chce být církev s nimi v jejich radostech a nadějích, ale i těžkostech a při hledání jejich řešení."

ThMgr.  Jarmila Kučerová, farářka